Movie: Paramasivan
Cast: Ajithkumar, Laila, Prakashraj, Vivek
Music: Vidhyasagar
Director: Ramana
Year: 2006

Part 1/4

Part 2/4

Part 3/4

Part 4/4

Advertisements